فشاری که نیتروژنِ درون سیلندر استوانه‌ای بر سطح مقطع میله وارد می‌کند، تعیین‌کنندۀ نیرو جک کابینت است. با سرهم کردن میله‌هایی با قطرهای متفاوت با سیلندری با حجم مناسب، با عمل کردن برروی فشار درونی گاز و با تنظیم مجراهای روی پیستون یا با وارد کردن مقدار بیشتری از روغن می‌توان، علاوه بر تأمین نیروی لازم برای برآوردن طیف گسترده‌ای از نیازهای مصرف‌کنندگان، به‌شکل‌بندی‌های عملیاتی مختلفی از جک کابینت دست یافت.

نیروی جک گازی کابینت (F1) با نیروسنجی ویژه در دمایِ حدوداً 20 درجۀ اتاق و درحالی که میله حدود 10 میلی‌متر فشرده شده است و در نبود اصطکاک ناشی از درزبند اندازه‌گیری می‌شود؛ مقدار نیرو برحسب نیوتن داده می‌شود، که مقداری ثابت است (FS) و معمولاً هنگام شرح مشخصات جک به آن اشاره می‌شود.

محاسبه نیرو جک کابینت

سایر مؤلفه‌ها با این مقدار بنیادی تعامل دارند و به‌ویژه در فاز «دینامیکِ» جک محسوس می‌شوند. مقاومت ناشی از این اصطکاک در جهت عکس حرکت میله عمل می‌کند، مقدار آن از 20 تا 50 نیوتن متغیر است و به نیروی «ثابتی» که در بالا اشاره شد، اضافه یا از آن کسر می‌شود. به این تفاوت اصطکاک می‌گویند و با FR نشان داده می‌شود.

نیروی بسته شدن و باز شدن به‌ترتیب با F3 و F1 در نمودار نشان داده می‌شود. مشاهده می‌کنید که F3 و F1 به‌ترتیب از خط میانگینی که نشان‌دهندۀ نیروی «ثابت» FM است، بالاتر و پایین‌تر هستند. اختلاف بین F3 و F1 اصطکاک FR است. اختلاف بین F2 و F1، پیشروی (progression) جک کابینت است.

همچنین باید توجه کنید که درجه حرارت بر نیرو جک کابینت تأثیر می‌گذارد. درجه حرارت باعث انبساط یا انقباض سیلندر می‌شود و چون در این تغییر، حجم ثابت می‌ماند، فشار درونی افزایش یا کاهش می‌یابد. نیرو جک کابینت در هر درجه سانتی‌گراد به اندازۀ 36 درصد تغییر می‌کند (یعنی هر 10 درجۀ سانتی‌گراد، 3,6 درصد).

مثال: با درنظر گرفتن دمای استانداردِ 20 درجۀ سانتی‌گراد و نیروی 100 نیوتن، اگر دما 30 درجۀ سانتی‌گراد باشد، نیرو برابر 103 نیوتن خواهد و الی آخر.

محاسبۀ نیرو جک کابینت

در ادامه فرمول محاسبۀ نیرو جک کابینت متناسب با کاربرد آن را تشریح می‌کنیم:

F1={[( M X D) : L] : NM } + (10% ~ 15%)

F1: نیروی جک که مخالف وزن شی‌ای است که باید انتقال داده شود و به‌صورت بردار نشان داده می‌شود. در این حالت، F1 برحسب کیلوگرم بیان می‌شود و باید به نیوتن تبدیل شود و مقدار به‌دست آمده در 9.81 ضرب شود.

M: وزن شی‌ای که باید بلند شود، که برحسب کیلوگرم بیان و به‌صورت بردار نشان داده می‌شود.

D: فاصله افقی بین مرکز ثقل B و نقطۀ دوران O و برحسب میلی‌متر بیان می‌شود.

B: نقطۀ اِعمال وزنِ شی‌ای که قرار است بلند شود؛ این نقطۀ متناظر با مرکز ثقل است.

O: تکیه‌گاه و نقطۀ دوران شیِ متحرک.

L: طولِ بازوی متحرکِ جک کابینت برحسب میلی‌متر، که متناظر با کم‌ترین فاصله بین اتّصال C یا اتّصال C و مرکز دوران O است؛ در بیشتر مواقع، برابر مقدار جابه‌جایی پیستونِ جک کابینت است و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند بیشتر باشد.

S: نقطۀ اتّصال جک به بخش ثابت.

C: نقطۀ اتّصال جک به بخش متحرک.

nm: تعداد جک‌هایی که قرار است استفاده شود (1، 2 یا بیشتر).

چون بردار نیرو جک کابینت با بردار وزن شی‌ای که قرار است جابه‌جا شود، موازی نیست و نیز برای تعدیل هرگونه اصطکاک در سیستم که از اثربخشی نیروی جک می‌کاهد، افزایش 10-15 درصدی در این فرمول لحاظ می‌شود. به عنوان مثال در هنگام بالا بردن درب کابینت، برای جلوگیری از کوبیده شدن درب هنگام بسته‌شدن، نقطۀ S باید در فاصلۀ 30/40 میلی‌متری کنارۀ درب کابینت قرار گیرد.

محاسبه نیرو جک کابینت 1

یکی از مقالات www.vapsint.com را خواندید که تیم محتوا سارو آن را ترجمه و ویرایش کرده است.

مطالب مرتبط


جک کابینت سارو
مشاهده صفحه محصولات


تماس با سارو
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

021-66751891

اطلاعات تماس سارو

آدرس:

تهران، خیابان امام خمینی، تقاطع ولیعصر، پلاک 311

ساعات کار:

شنبه تا پنج‌شنبه: 9 تا 18

شماره تماس:

02166751891

پست الکترونیک:

info@saroglobal.ir

شبکه‌های اجتماعی:

Telegram


Instagram