جک کابینت متشکل از سیلندری فولادی حاوی گاز نیتروژنِ فشرده و میله‌ای است که ازطریق هدایت‌کنندۀ درزگیری‌شده به داخل و خارج حرکت می‌کند. وقتی گاز با انقباض میله فشرده می‌شود، درمقابل نیرویی ایجاد می‌کند که مانند فنر عمل می‌کند. جک کابینت که یک جک گازی کابینت است درمقایسه با فنرهای مکانیکی من3حنی نیروی تقریباً یکنواختی دارد.

نصب جک کابینت 1

ساده‌ترین نوع جک کابینت شامل سیلندر (C) و میلۀ پیستون (S) است و در انتهای آن پیستونی (P) محکم می‌شود، که چرخه‌های فشردگی و کشش سیلندر (C) را ازطریق هدایت‌کنندۀ درزگیری‌شده انجام می‌دهد. سیلندر حاوی گاز نیتروژنِ تحت فشار/فشرده و روغن است. در فاز فشردگی، گاز نیتروژن از زیر پیستون (B) عبور می‌کند و ازطریق مجراهایی (F) به بخش بالایی (A) می‌رسد.

نصب جک کابینت 2

در این فاز، فشار داخل سیلندر، به‌دلیل حجم کمِ موجودِ ناشی از ورود میلۀ پیستون افزایش می‌یابد و نیرو فزاینده می‌شود. با تغییر سطح مقطع مجراها (F)، جریان گاز با افزایش یا کاهش سرعت لغزش میله (sliding speed) هماهنگ می‌شود؛ و ترکیب قطر سیلندر/میلۀ پیستون را تغییر می‌دهد و طول سیلندر و مقدار روغن هم ممکن است تغییر کند.

مقدار مشخصی روغنی که وارد سیلندر جک کابینت می‌شود نه‌تنها درزبند را لغرنده می‌کند؛ بلکه وقتی بین پیستون و هدایت‌کننده جریان می‌یابد، باعث می‌شود میله به کُندی منبسط شود و حرکت بدون‌لرزش و آرام‌تری داشته باشد.

نصب جک کابینت 5

در کاربردهای افقی، که میلۀ پیستون بالاتر از سیلندر قرار می‌گیرد (پیشنهاد نمی‌شود) و جک کابینت وارونه نصب می‌شود از سازوکار ترمز (braking action) خبری نیست (پیستون به روغن نمی‌رسد).

توصیه‌هایی برای نصب جک کابینت

عمر طولانی جک کابینت 100 نیوتون به روغن‌کاری صحیح درزبندها بستگی دارد. بنابراین، جک را باید همیشه طوری نصب کرد که میله رو به پایین باشد یا هدایتگر میله (rod guide) در وضعیتی پایین‌تر از اتصال سیلندر قرار گرفته باشد.

در برخی کاربردها، جک ممکن است ضمن باز شدن به سمت بالا دوران کند و در وضعیتی قرار گیرد که نه کاملاً باز است و نه کاملاً بسته. در این‌جا نیز باید توجه کنید که جک طوری نصب شود که وقتی در وضعیت کاملاً بسته قرار دارد، میله به سمت پایین باشد و داخل سیلندر فشرده شود. در این وضعیت پیشنهادی، روغن‌کاری هدایت‌کننده و درزبندها به‌راحتی انجام می‌شود و ضمن آن سازوکار ترمز (braking effect ) هم بسیار عالی خواهد بود.

نصب درست جک کابینت

نصب جک کابینت 3

نصب نادرست جک کابینت

نصب جک کابینت 4

مهم است که سطح میله، فشار گاز را حفظ کند و لذا نباید با اشیاء زبر یا کُند یا هر نوع مادۀ شیمیایی خورنده آسیب ببیند. هنگام نصب جک کابینت، قطعات بالایی و پایینی باید هم‌تراز باشند تا درزبندها دچار کشیدگی نشوند. این هم‌ترازی باید در کل بدنه حفظ شود. اگر امکان‌پذیر نیست، از اتّصالات چسبان (joined) استفاده کنید که هم‌تراز قطعات را امکان‌پذیر می‌کنند.

ارتعاشاتِ روی دستگاهی که جک کابینت برروی آن نصب شده است ازطریق اتّصالاتی که محکم به بدنه وصل شده‌اند، روی درزها تخلیه می‌شود. بین پیچ‌های محکم‌کننده و اتّصالات کمی فاصله قرار دهید یا جک را بااستفاده از دست کم یک اتّصال چسبان محکم کنید.

توصیه می‌کنیم جک را بااستفاده از پین‌های صاف نه پیچ‌های رزوه‌دار محکم کنید؛ تیزی رزوه، درتماس با سوراخ اتّصال، اصطکاک ایجاد می‌کند که ممکن است مانع عملکرد درست جک کابینت شود.

هنگام استفاده از جک مطمئن شوید که نیروهای کششی بیشتر از نیروی رانشی (تراست) جک کابینت نباشد، تا سرعت عادی لغزش میله بیشتر نشود.

دمای عملیاتیِ عادی برای جک‌ کابینت بین -30 تا +80 درجۀ سانتی‌گراد متغیر است. توجه داشته باشید که درجه حرارت بر نیروی جک گازی تأثیر می‌گذارد. درجه حرارت باعث انبساط یا انقباض سیلندر می‌شود و چون در این تغییر، حجم ثابت می‌ماند، فشار درونی افزایش یا کاهش می‌یابد. نیروی جک گازی در هر درجه سانتی‌گراد به اندازۀ 36 درصد تغییر می‌کند (یعنی هر 10 درجۀ سانتی‌گراد، 3,6 درصد).

مثال: با درنظر گرفتن دمای استانداردِ 20 درجۀ سانتی‌گراد و نیروی 100 نیوتن، اگر دما 30 درجۀ سانتی‌گراد باشد، نیرو برابر 103 نیوتن خواهد و الی آخر.

یکی از مقالات www.vapsint.com را خواندید که تیم محتوا سارو آن را ترجمه و ویرایش کرده است.