Digital door handle-min

آیا میدانید دستگیره هومند چیست و چه کاربردی دارد؟