جک کابینت

دستورالعمل‌های فنی جک کابینت

دستورالعمل‌های فنی جک کابینت

دستورالعمل‌های فنی جک کابینت

در این مطلب تلاش شده دستورالعمل‌های فنی جک کابینت در مراحل خرید، نصب و نگهداری به صورت کامل در اختیار شما قرار گیرد.

دستورالعمل‌های فنی جک کابینت

۱. جک گازی کابینت پر از گاز فشرده است، لذا هرگز نباید آن را باز کنید، درمعرض حرارت زیاد قرار دهید، آسیب مکانیکی به آن وارد کنید یا برای بلند کردن باری سنگین‌تر از مقدار توصیه‌شده از آن استفاده کنید.

۲. نصب: جک گازی باید طوری نصب شود که میلۀ پیستون رو به پایین قرار گیرد. این وضعیت، روغن‌کاری هوابندها و میرایی انتهای stroke را امکان‌پذیر می‌کند. اگر جک باید در وضعیت دیگری نصب شود، باید در هنگام سفارش مشخص شود.

۳. نگهداری: جک‌های گازی را می‌توان در هر وضعیتی نگهداری کرد. اما، توصیه می‌کنیم به‌دلیل «تأثیر چسبش-لغزش» بیشتر از یک سال در انبار نگهداری نشوند؛ زیرا وقتی بعد از یک استراحت طولانی، از جک گازی برای اولین بار استفاده می‌شود، ممکن است هوابندها به سیلندر بچسبند. بسیار مهم است که از هرگونه آسیب مکانیکی به آن‌ها اجتناب شود.

۴. جک‌های گازی طول عمر مشخصی دارند؛ بعد از تعداد مشخصی stroke، فرسوده می‌شوند، بنابراین نباید ارکان ایمنی تلقی شوند. مقادیر اندک روغن که ممکن است در میلۀ پیستون باقی بماند، نباید در تماس با مواد غذایی، آب یا کالاهای مشابه قرار گیرد.

۵. اگر جک‌های گازی در معرض ارتعاشات شدید هستند، قطعات انتهایی باید محکم بسته یا چسبانده شوند تا شل نشوند. تعداد زیاد stroked ممکن است جک گازی را داغ و درنتیجه به هوابندها آسیب وارد کند.

۶. وضعیت نصب جک‌های گازی باید طوری باشد که در حالت فشردگی برخورد نداشته باشند. قطعات انتهایی باید روغن‌کاری شوند تا از تأثیر نیروهای جانبی که ممکن است میلۀ پیستون را خم کنند، جلوگیری شود. از نیروهای غیر-محوری هم باید پرهیز شود.

۷. آسیب مکانیکی، پوسیدگی، باقیماندۀ رنگ یا خاک ممکن است به بخش هوابندی جک گازی آسیب جدّی وارد کند. سلیندر نباید آسیب‌دیده یا از شکل‌افتاده باشد. درصورتی که یکی از تأثیرات فوق‌الذکر در عملکرد جک گازی نقص ایجاد کنند، دیگر مشمول ضمانت ما نخواهند بود. اگر یکی از کاربردهای جک گازی متضممن چنین آسیبی باشد، می‌توان لوله‌های محافظتیِ ویژۀ جک‌های گازی تولید کرد.

۸. جک گازی نباید درمعرض نیرویی قرار گیرد که ۳۰ درصد بیشتر از نیروی کشیدگی است. درصورت امکان، موقعیت نهایی بار در هنگام فشردگی یا کشیدگی باید، قبل از حداقل یا حداکثر طول جک گازی، ۵ میلی‌متر باشد.

۹. گسترۀ دمایی کاربرد جک‌های گازی بین ۳۰- تا ۸۰+ درجۀ سانتی‌گراد است. اگر قرار است در گسترۀ دمایی متفاوتی از جک گازی استفاده شود، باید در سفارش تصریح شود. تغییر دما، نیروی کشیدگی جک گازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به ازای هر ۱۰ درجه سانتی‌گراد، حدودً ۳۵ درصد.

۱۰. میلۀ پیستون جک گازی قفل‌دار از لوله‌ای با پین آزاد تشکیل می‌شود. بسیار مهم است که از هرگونه خاک یا رطوبت پرهیز شود؛ زیرا باعث پوسیدگی داخل لوله می‌شود و درنتیجه باعث مسدود شدن پین آزاد و مانع فعال‌سازی جک گازی می‌شود. جک‌های گازی قفل‌دار باید طوری نصب شوند که میله رو به پایین قرار گیرد. وقتی جک گازی قفل‌دار فعّال می‌شود، پین آزاد فقط می‌تواند تا ابتدای میلۀ پیستون جابه‌جا شود.

۱۱. باید در سفارش به‌صراحت بیان شود که آیا از جک‌های گازی قرار است در شرایط عادی استفاده شود (نیروی کششی در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد، محیط طبیعی تعریف می‌شود) یا در موقعیت‌های خاص. اگر هیچ شرط خاصی وجود نداشته باشد، طبیعتاً جک‌های گازی استاندارد تولید می‌کنیم.

۱۲- وقتی جک گازی غیرقابل استفاده شد، نباید بدون آمادگی اولیه آن را از بین ببرید. روی بدنۀ سیلندر در فاصلۀ ۲۰ میلی‌متری انتهای آن باید سوراخی به‌اندازۀ ۲ میلی‌متر ایجاد کنید-در سمتی که به میلۀ پیستون وصل نیست. احتیاط‌های خاصی باید به عمل آورده شود؛ زیرا بقایای گازِ داخل سیلندر ممکن است با سرعت بسیار زیادی منبسط شود و تکه‌های سخت فلزی را به اطراف می‌پراکند که ممکن است به چشم‌ها آسیب وارد کند. روغن باقیمانده را نیز باید به همان روشی که دیگر روغن‌های زائد را از بین می‌برید، نابود کنید. با جک گازی خالی نیز باید مثل دیگر زائدات فلزی عمل کنید.